خبر


کد خبر 69 1396/1/24
روابط عمومی

بست تسمه

مورد استفاده این بست برای بسته بندی دستی با تسمه های PP و PET میباشد. بست فلزی تسمه در سایزها و انواع مختلف موجود است.


خبر های پر بازدید
دسته بندی اخبار
بایگانی اخبار